top of page

API

Förändringspolicy


Vid förändringar i ett av våra API:er kommer vi att informera dig som användare med så god varsel som möjligt. Vår ambition är att informera dig som användare enligt följande:

  • Information om en större förändring i ett API lämnas minst tre månader innan förändringen träder i kraft, genom epost till den mailadress som du har använt för att registrera ditt konto. Med en större förändring menar vi en förändring som antingen kan komma att störa tjänster som använder sig av API:et eller som kan komma att kräva ändringar i sådana tjänsters implementering.

  • Information om en mindre förändring meddelas i API:ets dokumentation senast i anslutning till driftsättning av förändringen. Med en mindre förändring menar vi alla förändringar som inte är större förändringar.

  • Akuta förändringar (till exempel till följd av säkerhetsproblem) driftsätts snarast möjligt och kommuniceras på vår webbplats. Vi strävar efter att lämna information om akuta förändringar innan en sådan förändring driftsätts, men det kan hända att vi inte har möjlighet att gå ut med information om en akut förändring förrän i efterhand.

  • Information om eventuella driftstörningar eller problem i ett API kommuniceras genom meddelanden på vår webbplats och, i de fall som vi bedömer att det är lämpligt, genom e-post till den mailadress som du har använt för att registrera ditt konto.

  • Information om att vi helt kommer att ta bort ett befintligt API lämnas minst tre månader innan så sker, genom epost till den mailadress som du har använt för att registrera ditt konto.

  • Information om förändringar i licensvillkor kommuniceras genom att en ny version av licenstexten publiceras på vår webbplats senast tre månader innan den nya versionen träder i kraft.

Avgift

Medlos avrops API kommer till en månadskostnad av 10 000kr (Enterprise) eller 3,500kr (Small Business) exklusive moms beroende på API avtal. Tjänsten har ingen bindningstid. Uppsägning av avtalet kan göras vid valfri tidpunkt och gäller från och med innevarande månadsslut. Priser kan justeras med en månadsvarsel. Missad betalning kan leda till ett stoppat API.

bottom of page