top of page

Integritetspolicy 

 

Medlo AB (företaget förkortas i nedan text till Medlo) värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på support@medlo.se. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster. Genom att använda Medlos tjänster, accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Medlo använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

Andra webbplatser

På webbplatsen kan det finnas länkar till andra webbplatser som ägs av tredje part. Sådana länkar tillhandahålls som hjälp för besökaren. Medlo tar inget ansvar för innehåll, korrekthet i informationen eller sekretessrutiner på sådana webbplatser.

Insamling av personuppgifter och användande av dessa

Det kan hända att vi ber dig att lämna ut personlig information, till exempel vid hantering av supportärenden, eller för att du vill få information tillsänt dig. När du lämnar personlig information till Medlo kan det hända att denna kan användas för att kontakta dig. Anledningen till att vi på Medlo gör dessa registreringar är för att vi vill kunna erbjuda våra kunder den bästa servicen, berätta om våra tjänster och nya erbjudanden som kan vara av intresse. Medlo följer gällande lagstiftning för hantering av personuppgifter och lämnar inte ut personligt identifierbar information. Medlo respekterar den personliga integriteten och samlar inte in eller bearbetar personuppgifter såvida inte den berörda individen skickat in sådana frivilligt.  Medlo följer rådande nationella dataskyddslagar som styr användning och insamling av data.

 

Vi använder dina uppgifter för de ändamål och baserat på den lagliga grund som anges nedan.

Informationspolicy

Medlo ansvarar under inga omständigheter för direkta eller indirekta skador, följdskador eller andra skador som uppstår till följd av eller på något sätt i anslutning till användning av webbplatsen/produkten eller dess innehåll.

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig via e-post till support@medlo.se

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kommer att publicera ändringar i denna integritetspolicy och ange datum då denna integritetspolicy uppdateras. Om vi gör några väsentliga ändringar i denna integritetspolicy gör vi det genom att meddela ändringarna på denna sida.

.

Vår lagliga grund för att behandla dina uppgifter är…


… baserat på avtal med kund för att vi ska kunna hjälpa dig vid förfrågningar om vår produkt (supportärenden).


… baserat på avtal med kund och vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats/produkt. Samt för att förhöja kundupplevelsen genom att både förbättra befintliga och utveckla nya tjänster inom vår produkt.

Varför vi använder dina uppgifter:

  • För att kunna hantera supportärenden

  • För att kunna göra förbättringar av teknisk funktionalitet, tjänster och produkter

bottom of page